ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว

ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว

ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรวม3)

เริ่ม
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
ข้อใดต่อไปนี้ไม่สมมูลกัน
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ ข้อใดสมมูลกับp→q
คำถาม 4 / 10
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
ข้อใดต่อไปนี้ไม่สมมูลกัน
คำถาม 6 / 10
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
จากความจริงที่ว่าคนมีสองขา สุนัขมีสี่ขาจะสรุปได้ว่า
คำถาม 7 / 10
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
แม่สัญญากับลูกว่าถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่ง แม่จะให้รางวัลจะถือว่าแม่ผิดสัญญากรณีใด
คำถาม 8 / 10
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ ข้อใดสมมูลกับp→q
คำถาม 9 / 10
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ชุดรว
ข้อใดคือความหมายของประพจน์ ที่ถูกต้องที่สุด
คำถาม 10 / 10
แบบทดสอบที่แนะนำ