คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??

คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??

คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??

เริ่ม
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
คุณชอบส่วนใหญ่ของโรงเีรียนมากที่สุด?
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
คุณเคยร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมากน้อยแค่ไหน?
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
แล้วเคยเห็นหัวหน้าห้องหรือรองหัวหน้าบ้างหรือป่ะ?
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
เวลามีงานกีฬาสีคุณมักจะทำหน้าที่อะไร?
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
คุณชอบวิชาอะไรที่สุด?
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
วันๆคุณเดินผ่านอนุสาวรีย์เจ้าจักรคำฯวันละประมาณกี่หน?
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
อะไรที่คุณชอบกินที่สุดในโรงอาหาีร?
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
ปกติได้เงินไปโรงเรียนวันละกี่บาท (เอาใกล้เคียง)?
คำถาม 10 / 13
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
ชอบตอนเรียนชั้นไหนที่สุด
คำถาม 11 / 13
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
คุณเหมาะจะเป็นอะไรในรั้วจักรคำคณาทร??
ข้อสุดท้าย...เลือกอาคารที่ชอบซักอาคารใน 4 อาคารนี้?

แอพที่แนะนำ