คุณรู้จัก จักรคำคณาทร ดีแค่ไหน?

คุณรู้จัก จักรคำคณาทร ดีแค่ไหน?

จักรคำคณาทร

เริ่ม
คุณรู้จัก จักรคำคณาทร ดีแค่ไหน?
ถามก่อนเลยคุณว่าโรงเรียนจักรคำคณาทรเป็นโรงเรียนแบบไหน?
คุณรู้จัก จักรคำคณาทร ดีแค่ไหน?
ชื่อแรกดั้งเดิมของโรงเรียนจักรคำคณาทรชื่อว่าอะไร?
คุณรู้จัก จักรคำคณาทร ดีแค่ไหน?
สีประจำโรงเรียนคือสีอะไร?
คุณรู้จัก จักรคำคณาทร ดีแค่ไหน?
โรงเรียนจักรคำคณาทรตั้งอยู่บนถนนอะไร?
คุณรู้จัก จักรคำคณาทร ดีแค่ไหน?
เดือนธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา โรงเรียนจักรคำคณาทรมีอายุครบการก่อตั้งกี่ปี?
คำถาม 6 / 12
คุณรู้จัก จักรคำคณาทร ดีแค่ไหน?
คุณรู้จัก จักรคำคณาทร ดีแค่ไหน?
อาคาร 1 มีชื่อว่าเรียกว่าอาคารอะไร?
คุณรู้จัก จักรคำคณาทร ดีแค่ไหน?
แล้วอาคารอาทิตยราชคือตึกที่เท่าไหร่ที่ใช้เรียกกัน?
คุณรู้จัก จักรคำคณาทร ดีแค่ไหน?
ใครเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทรล่าสุด (2552)?
คุณรู้จัก จักรคำคณาทร ดีแค่ไหน?
ข้อสุดท้ายละ ถามง่ายๆ โรงเรียนจักรคำคณาทร อยู่ในจังหวัดอะไร?
แบบทดสอบที่แนะนำ