Siapa kamu di anime Demon Slayer

Siapa kamu di anime Demon Slayer

Siapa ya kamu di anime demon slayer? Kamado Tanjiro ? Zenitsu Agatsuma ? Inosuke Hashibira ? Tomioka Giyu ? Shinobu Kocho ? Aoi Kanzaki ? Kokushibo ?

Awal
Siapa kamu di anime Demon Slayer
Siapa kamu di anime Demon Slayer