Seberapa kenal gw

Seberapa kenal gw

Tentang kesetiaan dan persahabatan Ariel ? Shani ? Farrin ?

Awal
Seberapa kenal gw
Siapa oshi ku di jkt 48
Pertanyaan 1 / 3
Seberapa kenal gw
Siapa sahabat terbaik ku
Pertanyaan 2 / 3
Seberapa kenal gw
Makanan favorit ku
Pertanyaan 3 / 3