KAMU MIRIP SIAPA DI BLUE LOCKK???

KAMU MIRIP SIAPA DI BLUE LOCKK???

BLUEEE BLOCKK ANIMEE:D Michael Kaiser ? Isagi Yoichii ? Bachira Meguruu:P ?

Awal
KAMU MIRIP SIAPA DI BLUE LOCKK???
Kamu suka tertidur??
KAMU MIRIP SIAPA DI BLUE LOCKK???
Suka makan??
Pertanyaan 2 / 3
KAMU MIRIP SIAPA DI BLUE LOCKK???
Klo dikasih hadiah perasaan mu??