Siapa Kamu Di Anime Tokyo Revengers

Siapa Kamu Di Anime Tokyo Revengers

SIFAT/ANIME Shinichiro ? Takemichi ? Baju keisuke ? Hanma Shuji ? Kisaki tetta ? Mikey ? Kazutora ? DRAKEN ? Hakkai ? Chifuyu ?

Awal
Siapa Kamu Di Anime Tokyo Revengers
Apakah kamu suka dengan anime bertokoh sycho?