Siapa pacar kamu di jujutsu kaisen

Siapa pacar kamu di jujutsu kaisen

Asik seru bikin nagih bisa bikin canduu Gojo or sukuna ? Sukuna or nanami ? Gojo atau nanami ?

Awal
Siapa pacar kamu di jujutsu kaisen
Gojo or nanami
Siapa pacar kamu di jujutsu kaisen
Gojo or sukuna
Siapa pacar kamu di jujutsu kaisen
Sukuna or nanami