Siapa Bojomu?

Siapa Bojomu?

yws ngunu lah, pokok milih ae, hehehheheheh NANAMI GOSONG IGA BAKAR EWH ? JAEMIN AHH AHH😫😫 ? SUKUNAHH 😅🤣🤣🙃🙂🙃 ? JAY JAYA JAYA UHH🥰😍🥰😊☺ ?

Awal
Siapa Bojomu?
jika kamu sedang gabut, km bakal ngapain?
Siapa Bojomu?
kamu punya tiga teman, satu nya normal, satunya gila, satunya?
Siapa Bojomu?
Kamu lagi makan, trus diganggu temnmu, kamu bakal..?
Siapa Bojomu?
Temenmu suka ketawa kek kesurupan kunti, kmu bakalan?
Siapa Bojomu?