Tembelmisin Çalışkanmısın

Tembelmisin Çalışkanmısın

derslere ne kadar önem verdiklerini

Başla
Tembelmisin Çalışkanmısın
verillen görevi zamanında yaparmısın
Tembelmisin Çalışkanmısın
dersini zamanında yaparmısın
Tembelmisin Çalışkanmısın
dersin tamamında ne yaparsın
Tembelmisin Çalışkanmısın
sınava bir hafta kaldı ne yaparsın
Tembelmisin Çalışkanmısın
okuldaki bilgisayarlarda sebest bırakıldın ne yaparsın