Seni Seviyor Mu ? Öğren !

Seni Seviyor Mu ? Öğren !

Onu Çok Seviyorsun aMa O ? O Seni Seviyor Mu ? - Arkadaşça duygular içindesin peki ya O ? - Belki de Hiç bir şey hissetmiyorsun O'na karşı peki O ? Seni Seviyor Mu ?

Başla
Seni Seviyor Mu ? Öğren !
sEni gÖrdüğündE gÖzLerinin iÇi GüLüyOr Mu ?
Seni Seviyor Mu ? Öğren !
iLk nErEdE nasıl karşıLaştığıNızı hatırLıyOr Mu ?
Seni Seviyor Mu ? Öğren !
hEr zaman sizE hayraN OlduğuNu ifadE EdiyOr Mu ?
Seni Seviyor Mu ? Öğren !
biRLiktE geLeceğinizLe iLGiLi pLanLaR yapıyOr Mu ?
Seni Seviyor Mu ? Öğren !
OLuR OLMaz yErdE sizi KıskanıyOr, Mantıksız nEdEnLerLe sizLe kavGa ediyOr Mu ?
Seni Seviyor Mu ? Öğren !
SağLığınızLa ilGiLeniyOr, rahat etMeniz sağLıkLı yaşaManız iÇin ÖzEn gÖstEriyOr Mu ?
Seni Seviyor Mu ? Öğren !
Ayrı olduğunuzda sizin için acı çektiğini, uykusuz geceler geçirdiğini biliyor musunuz?
Seni Seviyor Mu ? Öğren !
dOğuM GününüzE. iLk tanıştığıNız Gün Gibi Özel günLere titizlikLe hazırLanıyOr, sizE sürprizLer yapıyOr Mu ?
[ sürpriz yapMası Şart değiLL ]
Seni Seviyor Mu ? Öğren !
Hangi ortamda olursa olsun gözleriyle sürekli sizi arıyor, başkasıyla konuşsa bile muhatabı sizmişsiniz gibi size bakıyor mu?
Seni Seviyor Mu ? Öğren !
SizinLe bErabErkEn çok MutLu aMa SİZsiz yıkıLdığıNa tanık OluyOr Musunuz ?
Soru 10 / 10

Tavsiye Edilen Uygulamalar