Sen Hangı Harfsın

Sen Hangı Harfsın

hangı harf olduguna daır bır test Y ? S ? E ?

Başla
Sen Hangı Harfsın
en sevdiğin yemek ?
Sen Hangı Harfsın
en sewdıgın dızı weya cızgı fılm?
Sen Hangı Harfsın
en sewdıgın renk?
Soru 3 / 5
Sen Hangı Harfsın
en ugurlu sayın?
Soru 5 / 5
3 5 7