Si Nadržaný? :D

Si Nadržaný? :D

zisťí či si nadrzaný alébo njé?

WôBeC nEsI nAdRžAnÝ/á WôBeC nEsI nAdRžAnÝ/á ?
NaDrŽaNý/á JaK hOwAdO ! =D NaDrŽaNý/á JaK hOwAdO ! =D ?
Kliknutím sem zobrazíte výsledok
Odporúčané aplikácie

Odporúčané kvízy

Navrhované prieskumy