Ktorý šport sa k tebe hodí?

Ktorý šport sa k tebe hodí?

Ktorý šport sa k tebe hodí? Tento kvíz určí, aký šport sa k tebe hodí.

Štart
Ktorý šport sa k tebe hodí?
Čo rada robíš, keď si kamarátmi?
Ktorý šport sa k tebe hodí?
Čo robíš cez prestávku v škole?
Ktorý šport sa k tebe hodí?
Čo pozeráš na TV/mobile?