Czy Zakupić Nowe Wiaty

Czy Zakupić Nowe Wiaty

Czy Rada Miejska ma wyrazić zgodę na zakup wiat przystankowych za 400 tys. PLN?

Początek
Czy Rada Miejska w Kętrzynie ma wyrazić zgodę na przekazanie 400.000,00 PLN netto dla PGK "Komunalnik" na zakup nowych wiat przystankowych?