UJIAN BUDAK BUDAK

UJIAN BUDAK BUDAK

Anda dapat berapa markah? 100% ? 90% ? 80% ? 70% ? 60% ? 50% ? 40% ? 30% ? 20% ? 10% ? 0% ?

Mulakan
UJIAN BUDAK BUDAK
10×40.
soalan 1 / 3
UJIAN BUDAK BUDAK
30+50.
soalan 2 / 3
UJIAN BUDAK BUDAK
30÷20.
soalan 3 / 3