Seberapa Kenal Kamu Sama Efa

Seberapa Kenal Kamu Sama Efa

ingin mengetahui seberapa ramai mengenali efa Nur aliefa ? Fa ? Efa ?

Mulakan
Seberapa Kenal Kamu Sama Efa
aliefaa suka makann apa?
Seberapa Kenal Kamu Sama Efa
aliefaa suka minum air apa?
soalan 2 / 3
Seberapa Kenal Kamu Sama Efa
aliefaa sukaaa buat apa?
soalan 3 / 3