Apakah Crush Kamu Menyukai Mu ?

Apakah Crush Kamu Menyukai Mu ?

Supaya anda tau crush kamu menyukaimu atau tidak Dia sangat menyukaimu 😍😘 ? Dia membenci kamu ? Dia cuma menganggap kamu sebagai kawan ?

Mulakan
Apakah Crush Kamu Menyukai Mu ?
Adakah kamu mempunyai crush ?