Siapa Karakter Cewe Kamu Di Demon Slayer?

Siapa Karakter Cewe Kamu Di Demon Slayer?

Untuk mengetahui siapa kau kamu kalo di Demon Slayer Nezuko kamado ? Shinobu kocho ? Mitsuri kanroji ? Kanao tyusuri ? Kanae kocho ? Daki ? Nakime ?

Mulakan
Siapa Karakter Cewe Kamu Di Demon Slayer?
Jika kamu merasa takut tapi pada saat itu kamu harus ketemu seseorang apa yang akan kamu lakukan
Siapa Karakter Cewe Kamu Di Demon Slayer?
Siapa Karakter Cewe Kamu Di Demon Slayer?
Apakah hewan favorit mu?
Siapa Karakter Cewe Kamu Di Demon Slayer?
Siapa Karakter Cewe Kamu Di Demon Slayer?