Che Personaggio Di Kny Sei?

Che Personaggio Di Kny Sei?

Che personaggio di demon slayer ti assomiglia di piú Nezuko ? Muichiro ? Shinobu ? Rengoku ? Gyomei ? Mitsuri ? Zenitsu ? Tanjiro ? Inosuke ?

Inizio
Che Personaggio Di Kny Sei?
Quale respirazione ti piace di piú?
Che Personaggio Di Kny Sei?
Quale personaggio di demon slayer preferisci