Kamu suka biju apa?

Kamu suka biju apa?

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Shukakou ? Matatabi ? Isobu ? Songoku ? Kokuo ? Saiken ? Chomei ? Gyuki ?

Awal
Kamu suka biju apa?
kamu suka biju apa?
Kamu suka biju apa?
kamu suka jingjuriki siapa di naruto and boruto?