Kenal Aku?!

Kenal Aku?!

Aku putri Disney Semua orang menghomati ku tapi boong Selamat yaaaaa:D ? Selamat Y:D ? Semoga lebih baik tapi gpp:D ?

Awal
Kenal Aku?!
Aku Pendiam/introvet?!
Pertanyaan 1 / 3
Kenal Aku?!
Aku musuhin sirkel siapa?!
Kenal Aku?!
Umur aku brp?!
Pertanyaan 3 / 3
10 11 9