Siapakah Jodohmu Di Shinbi House?

Siapakah Jodohmu Di Shinbi House?

seberapa sayang kamu kepada orang tuamu? Leon ? Kanglim ? Ian ?

Awal
Siapakah Jodohmu Di Shinbi House?
siapakah cogan shinbi house yang ganteng?
Pertanyaan 1 / 3
Siapakah Jodohmu Di Shinbi House?
siapakah cogan shinbi house yang dingin?
Pertanyaan 2 / 3
Siapakah Jodohmu Di Shinbi House?
siapakah cogan shinbi house yang raja vampire?
Pertanyaan 3 / 3