Seberapa Ngefens Sama Ashel Lu

Seberapa Ngefens Sama Ashel Lu

Tanggal berapa ashel jkt48 graduation di jkt48 11-feb-2024 ? 20-jan-2024 ? 29-des-2023 ?

Awal
Seberapa Ngefens Sama Ashel Lu
Tanggal berapakah ashel grad dari jkt48
Pertanyaan 1 / 3
Seberapa Ngefens Sama Ashel Lu
Siapakah teman pertama ashel di jkt48?
Pertanyaan 2 / 3
Seberapa Ngefens Sama Ashel Lu