Seberapa Kenal Lo Sama Gw?

Seberapa Kenal Lo Sama Gw?

temen biasaaaaaaaa? atau teman dekat? Ga kenal sama sekali jir ? Tmn biasa ? TEMEN BAIK GW! ?

Awal
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
Dzy suka anime gak?
Pertanyaan 1 / 13
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
Dzy punya pacar kah?
Pertanyaan 2 / 13
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
Siapa husbu si Dzy?
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
Kapan aja sihh Dzy beli es krimm?
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
Dzy tuh umur berapa?
Pertanyaan 5 / 13
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
Dzy pnya brpa tmn baik?
Pertanyaan 6 / 13
1 2 3
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
Nama panjang Dzy?
Pertanyaan 7 / 13
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
Dzy suka mberot gak?
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
Dzy suka selfie?
Pertanyaan 9 / 13
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
Dzy tuh cwe apa?
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
minuman fav Dzy?
Pertanyaan 11 / 13
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
Dzy waras gak?
Seberapa Kenal Lo Sama Gw?
Dzy toxic kah?
Pertanyaan 13 / 13