Apa Jutsu Kamu Di Naruto ?

Apa Jutsu Kamu Di Naruto ?

Tentukan Jutsumu Di Naruto !!! Fuuton : Rasenshuriken ? Katon : Gokakyu no Jutsu ? Raiton : Raikiri ? Suiton : Suikodan no jutsu ?

Awal
Apa Jutsu Kamu Di Naruto ?
Tipe Jutsu Manakah Yang Kamu Suka ?
Apa Jutsu Kamu Di Naruto ?
Apa Jutsu Kamu Di Naruto ?
Apa Jutsu Kamu Di Naruto ?