Seberapa Pro-Nya Kamu Pake Zombi

Seberapa Pro-Nya Kamu Pake Zombi

Silakan Di Coba Coy !!! Ada Kurang Pro ? Lumayan Pro ? Sungguh Pro ?

Awal
Seberapa Pro-Nya Kamu Pake Zombi
Zombie Apa Yg Lu Suka !!!!
Pertanyaan 1 / 3
Seberapa Pro-Nya Kamu Pake Zombi
Berapa Banyak Human Yang Kamu Kill
Pertanyaan 2 / 3
Seberapa Pro-Nya Kamu Pake Zombi
Map Apa Yang Kamu Suka !!!!
Pertanyaan 3 / 3