Sbrp Hbat U Ngerender Mc Pke C4d

Sbrp Hbat U Ngerender Mc Pke C4d

Biar tau lu mastah apa bukan :v Mastah renderer ? Advanced Renderer ? Noob Render :v ?

Awal
Sbrp Hbat U Ngerender Mc Pke C4d
Lu pke rig apa ? :v
Sbrp Hbat U Ngerender Mc Pke C4d
Lu klo mau bikin mata herobrine pake apa ? :v
Pertanyaan 2 / 5
Sbrp Hbat U Ngerender Mc Pke C4d
Menurut lu susahan mana ? :v
Sbrp Hbat U Ngerender Mc Pke C4d
Klo render timenya lama lu bkal ngapain ? :v
Sbrp Hbat U Ngerender Mc Pke C4d