Shugo Chara!

Shugo Chara!

Karena sangat measyikan Nadila syafitti ? Nadila syafitri ? Nadila syafitri ?

Awal
Shugo Chara!
Apa kalian suka banget dengan shugo chara ?
Shugo Chara!
Siapa saja yang kamu suka di shugo chara
Shugo Chara!
Shugo chara apa yang kalian suka
Shugo Chara!
Karakter perubahan wujud hinamori amu apa yang kalian suka
Shugo Chara!