Apa Elo Gila?

Apa Elo Gila?

karena bingung saya gila atau tidak? Iya ? Iya ? Iya ?

Awal
Apa Elo Gila?
apakah kamu mau gila?
Pertanyaan 1 / 4
Apa Elo Gila?
Kamu punya teman gila?
Pertanyaan 2 / 4
Apa Elo Gila?
Azz capek coeg
Apa Elo Gila?
coeg capek gw bikin ini -,-
Pertanyaan 4 / 4