Tipe Gaya Bertarungmu(Sao)

Tipe Gaya Bertarungmu(Sao)

yo mau tau tipe gaya bertarung mu mirip siapa di SAO? Kirigaya Kazuto (Kirito) ? Ashada Shino (Shinon) ? Ryoutarou Tsuboi (Klein) ?

Awal
Tipe Gaya Bertarungmu(Sao)
Tipe bertarung seperti apa yang biasa anda lakukan?
Tipe Gaya Bertarungmu(Sao)