איזו דמות מפו הדב את/ה?

איזו דמות מפו הדב את/ה?

את מי אתה מזכיר? פו, טיגר, או אולי חזרזיר?

הַתחָלָה
איזו דמות מפו הדב את/ה?
מה מהבאים הוא החשוב ביותר בעיניך?

אפליקציות מוצעות