האם אתה נורמלי?

האם אתה נורמלי?

בלה בלה בלה פשוט תענו על השאלווות!

הַתחָלָה
האם אתה נורמלי?
איש ניגש אליך ואומר לך כצעלכגצעךלכצילךכגח.
מה תעשה?
נוצר על ידי Bennie1
צור חידון משלך

אפליקציות מוצעות