איך עבר היום שלך?

איך עבר היום שלך?

איך עבר היום שלך?

הַתחָלָה
איך עבר היום שלך?
איך עבר לך היום?
שְׁאֵלָה 1 / 5
איך עבר היום שלך?
איך עבר לך השבוע?
שְׁאֵלָה 2 / 5
איך עבר היום שלך?
איך עבר החודש?
איך עבר היום שלך?
איך עבר לך כל השנה?
איך עבר היום שלך?