איזה בנים את אוהבת ?

איזה בנים את אוהבת ?

הַתחָלָה
איזה בנים את אוהבת ?
איזה בנים את אוהבת ?
מה חבר שלך לובש בדרך כלל
איזה בנים את אוהבת ?
איזה שיער יש לך ?
איזה בנים את אוהבת ?
אם יש לו עגיללים איפה ?