כמה אתם נחמדים

כמה אתם נחמדים

הַתחָלָה
כמה אתם נחמדים
האם אתם עוזרים?
כמה אתם נחמדים
האם אתם נותנים מהדברים שלכם?
כמה אתם נחמדים
האם אתם יפים?
כמה אתם נחמדים
האם לדעתכם אתם נחמדים?
כמה אתם נחמדים
איך היה החידון?
שְׁאֵלָה 5 / 5