מי אתה מכיתה ה1 מבית ספר יבניאלי

מי אתה מכיתה ה1 מבית ספר יבניאלי

הַתחָלָה
מי אתה מכיתה ה1 מבית ספר יבניאלי
האם אתה גבר?
מי אתה מכיתה ה1 מבית ספר יבניאלי
האם אתה טוב בכדורגל?
מי אתה מכיתה ה1 מבית ספר יבניאלי
כמה חברים יש לך בכיתה?
שְׁאֵלָה 3 / 6
מי אתה מכיתה ה1 מבית ספר יבניאלי
האם יש לך חברה?
שְׁאֵלָה 4 / 6
מי אתה מכיתה ה1 מבית ספר יבניאלי
האם יש לך חברים בכיתה?
שְׁאֵלָה 5 / 6
מי אתה מכיתה ה1 מבית ספר יבניאלי
ולסיכום איך היה החידון?
שְׁאֵלָה 6 / 6