מי אתה מכיתה ו1,בית ספר מרחבים1!?

מי אתה מכיתה ו1,בית ספר מרחבים1!?

חידון אלוף על פי בר פרטוש

הַתחָלָה
מי אתה מכיתה ו1,בית ספר מרחבים1!?
מה המילה שאתה אומר הכי הרבה..?
מי אתה מכיתה ו1,בית ספר מרחבים1!?
וכרגיל איך היה החידון??

סקרים מוצעים

אפליקציות מוצעות