האם אתה מקובל?

האם אתה מקובל?

הַתחָלָה
האם אתה מקובל?
יש לך הרבה חברים?
האם אתה מקובל?
האם מתייחסים אליך ומספרים לך דברים?
שְׁאֵלָה 3 / 3