עד כמה אתה רוצה להיות שחקן

עד כמה אתה רוצה להיות שחקן

כמה אתה עושה למתרה

הַתחָלָה
עד כמה אתה רוצה להיות שחקן
כמה אימונים בשבוע אתה עושה?
עד כמה אתה רוצה להיות שחקן
אתה הולך לחדר כושר?
עד כמה אתה רוצה להיות שחקן
יש לכה אימונים אישיים?
שְׁאֵלָה 3 / 6
עד כמה אתה רוצה להיות שחקן
עד כמה אתה רוצה להיות שחקן
עד כמה אתה רוצה להיות שחקן
כמה משחקי כדור יד אתה צופה בשבוע?
שְׁאֵלָה 6 / 6
1- 2+ 3+

אפליקציות מוצעות