את/ה אוהד את בית"ר?

את/ה אוהד את בית"ר?

אוהב/ת שונא/ת

את/ה שונא/ת את בית\ את/ה שונא/ת את בית\"ר ?
את/ה שרוף על בית\ את/ה שרוף על בית\"ר ?
לחץ כאן כדי לראות את התוצאה שלך
אפליקציות מוצעות

חידונים מוצעים

סקרים מוצעים