איפה תגור??

איפה תגור??

בוא תראה איזה מקום תגור?....

הַתחָלָה
איפה תגור??
האם יש לך הרבה כסף?
איפה תגור??
אתם אוהבים את המקום בו אתם גרים עכשיו??

אפליקציות מוצעות