Gaano Mo Kakilala Ang Ernesto Rondon High School?

Gaano Mo Kakilala Ang Ernesto Rondon High School?

Pagkakakilala mo sa E.R.H.S.

Comenzar
Gaano Mo Kakilala Ang Ernesto Rondon High School?
Sinong teacher sa ARALING PANLIPUNAN ang hindi pinakikinggan ng mga lalaking estudyante kasi buong period silang nakatitig sa mukha ni maam?
Gaano Mo Kakilala Ang Ernesto Rondon High School?
Sinong pinakaayaw mong bantay ng gate?
Gaano Mo Kakilala Ang Ernesto Rondon High School?
Favorite tambayan pagkatapos magbreak?
Gaano Mo Kakilala Ang Ernesto Rondon High School?
Gaano Mo Kakilala Ang Ernesto Rondon High School?
Pinakamasayang event sa Ernesto Rondon High School.
Gaano Mo Kakilala Ang Ernesto Rondon High School?
Gaano Mo Kakilala Ang Ernesto Rondon High School?
Favorite Subject mo? kahit wala pumili ka pa rin.
Gaano Mo Kakilala Ang Ernesto Rondon High School?
Bago umuwi saan ka tumatambay?
Gaano Mo Kakilala Ang Ernesto Rondon High School?
Gaano Mo Kakilala Ang Ernesto Rondon High School?
Pinakamagaling na principal.