Sino Ka Sa Macalinao Kids?

Sino Ka Sa Macalinao Kids?

sa quiz na ito malalaman natin kung sa 6 na macalinao kids ang makakapareho mo :)

Start
Sino Ka Sa Macalinao Kids?
may pogi/magandang dumaan ano ang iyong sasabihin?
Sino Ka Sa Macalinao Kids?
may mga pagkain sa la mesa ano kakainin mo?
Sino Ka Sa Macalinao Kids?