Aling Alien Ka? Yekokan O Kukurikabukan

Aling Alien Ka? Yekokan O Kukurikabukan

Kokey @ Ako

Start
Aling Alien Ka? Yekokan O Kukurikabukan
NUONG BATA KA, ANO ANG FIRST WORD NA ITINURO SA'YO NG ‘YONG ALIEN PARENTS?
Question 1 out of 9
Aling Alien Ka? Yekokan O Kukurikabukan
ANO ANG PABORITO MONG PAGKAIN?
Question 2 out of 9
Aling Alien Ka? Yekokan O Kukurikabukan
ANO ANG AMBISYON MO SA BUHAY?
Question 3 out of 9
Aling Alien Ka? Yekokan O Kukurikabukan
KAPAG MAY NANG-API SA 'YO, ANONG GAGAWIN MO SA KANYA?
Aling Alien Ka? Yekokan O Kukurikabukan
SINO ANG GUSTO MONG UNANG MAGING PINYOKO (FRIEND)?
Aling Alien Ka? Yekokan O Kukurikabukan
ANONG POWER ANG MAE-ENJOY MO?
Question 6 out of 9
Aling Alien Ka? Yekokan O Kukurikabukan
ANONG KLASENG FRIEND KA?
Question 7 out of 9
Aling Alien Ka? Yekokan O Kukurikabukan
WHAT'S THE ESSENCE OF BEING AN ALIEN?
Aling Alien Ka? Yekokan O Kukurikabukan
PAANO MO IDEDESCRIBE ANG EARTH?
Question 9 out of 9

Suggested Polls

Suggested Apps