Anong Klase Kang Friend?

Anong Klase Kang Friend?

Start
Anong Klase Kang Friend?
anong ginagamit na pantalon ng palaka
Question 1 out of 5
Anong Klase Kang Friend?
babangon ako't dudurugin ang alin?
Question 2 out of 5
Anong Klase Kang Friend?
Anong Klase Kang Friend?
kung ikaw ay magiging si darna, sino gusto mo maging panibagong kalaban