Ii-Barth '09-'10

Ii-Barth '09-'10

kung barth ka nga

Start
Ii-Barth '09-'10
Sino ang maganda nating adviser?
Question 1 out of 10
Ii-Barth '09-'10
Ilan tayo sa klase?
Question 2 out of 10
40 41 42
Ii-Barth '09-'10
Sino ang pinakapogi nating kaklase?
Question 3 out of 10
Ii-Barth '09-'10
Sino lagi niong iniinis?
Question 4 out of 10
Ii-Barth '09-'10
Sino ang Student Relations Officer natin?
Question 5 out of 10
Ii-Barth '09-'10
Sino ang top 11?
Question 6 out of 10
Ii-Barth '09-'10
Favorite school day ng Barth?
Question 7 out of 10
Ii-Barth '09-'10
Ilang estudyante ang may apelyidong nagsisimula sa V?
Question 8 out of 10
2 3 5
Ii-Barth '09-'10
Laro kung bakit tayo pinagalitan
Question 9 out of 10
Ii-Barth '09-'10
Sino ang editor-in-chief ng News Probe?
Question 10 out of 10