Gaano Karami Ang Alam Mo Sa Balara High School?

Gaano Karami Ang Alam Mo Sa Balara High School?

Ito ang quiz na ginawa noong walang magawa ang gumawa para pasagutan sa mga walang magawang estudyante at may kinalaman sa Balara High School

Start
Gaano Karami Ang Alam Mo Sa Balara High School?
Sino ang Head Teacher ng Math Department sa Balara High School sa ngayon?
Gaano Karami Ang Alam Mo Sa Balara High School?
Anong oras ang break ng Third Year High School sa hapon?
Gaano Karami Ang Alam Mo Sa Balara High School?
Sino ang Principal ng Balara High School sa ngayon?
Gaano Karami Ang Alam Mo Sa Balara High School?
Anong buwan ipinagdiriwang ng Balara High School ang Foundation Day nito?
Question 5 out of 9
Gaano Karami Ang Alam Mo Sa Balara High School?
Noong hindi pa independent ang Balara High School, ito ay naging annex ng anong paaralan?
Gaano Karami Ang Alam Mo Sa Balara High School?
Anong taon naitatag ang Balara High School?
Gaano Karami Ang Alam Mo Sa Balara High School?
Sino ang teacher sa Drafting Technology sa ngayon?
Gaano Karami Ang Alam Mo Sa Balara High School?
Si Ms Rubie Dela Cruz ay guro ng anong subject?

Suggested Polls

Suggested Apps