Saqutan Mu Nenq !

Saqutan Mu Nenq !

por yu en por yu en por yu aqen . XD

Start
Saqutan Mu Nenq !
kunq accu ay ikaw , cnu accu ?
Saqutan Mu Nenq !
nkita mu nanay munq mei kasamanq lalake . nu qaqawin mu ?
Saqutan Mu Nenq !
are you sureee she is your mother ? wahaha
Saqutan Mu Nenq !