Tunay Ka Bang Estudyante Ng Pnhs-Baclaran?

Tunay Ka Bang Estudyante Ng Pnhs-Baclaran?

take this quiz ^^

Start
Tunay Ka Bang Estudyante Ng Pnhs-Baclaran?
Kailan ang foundation day ng PNHS-baclaran?
Question 1 out of 9
Tunay Ka Bang Estudyante Ng Pnhs-Baclaran?
Sino ang Assistant Principal ng Pnhs-baclaran?
Question 3 out of 9
Tunay Ka Bang Estudyante Ng Pnhs-Baclaran?
May computer lab ba ang skuL?
Question 4 out of 9
Tunay Ka Bang Estudyante Ng Pnhs-Baclaran?
Current Principal ng PNHS-baclaran
Tunay Ka Bang Estudyante Ng Pnhs-Baclaran?
EMIS ba ung room katabi ng Principal's office?
Tunay Ka Bang Estudyante Ng Pnhs-Baclaran?
Ano ang kulay ng patch mo?
Question 7 out of 9
Tunay Ka Bang Estudyante Ng Pnhs-Baclaran?
May site ba ang skul?
Tunay Ka Bang Estudyante Ng Pnhs-Baclaran?
PNHS baclaran lamang ang mayroong....

Suggested Apps